Postupy pro poskládání 2. a 3. vrstvy

    Na této strance naleznete postupy pro poskládání 2. a 3. vrstvy, vysvětlení písemných vzorů a doprovodných obrázků najdete v 2. a 3. lekci  .

Lekce 4:
    Druhá vrstva je již poněkud komplikovanější, ale situaci vám zjednoduší práce podle postupu. Je to sice způsob vypadající nelidsky, ale zato je výstižný.
    Kostku si umístěte bílou barvou nahoru. Najděte ve spodní řadě hranovou kostku, jež přijde umístit do druhé řady. Nyní natočte dolní řadu tak, aby barva, která je na spodní straně hranové kostky, byla proti stěně stejné barvy. Dále natočte celou kostku tak, aby jste hranu (stranu) na kterou přijde hranové kostka měli na pravé straně (vepředu). Teď provedete jeden z postupů pro druhou vrstvu. Vyberete vždy ten postup, který začíná točit s barvou na spodní straně umisťované kostky. Pokud postup provedete správně, přesune se rohová kostka na správné místo. Doporučuji vám sledovat, co se vlastně během provádění postupu děje, postup si tak snadněji zapamatujete a navíc můžete s trochou šikovnosti skládat rohové a hranové kostky zároveň.

    Nyní vám již zbývá poskládat pouze poslední řadu. (Pokud jste již tak neučinili přečtěte si 3.lekci,kde se dozvíte jak porozumět doprovodným obrázkům). Pokud jste zvládli předchozí vrstvy, nebude pro vás poslední vrstva žádný problém.
    Kostku si otočte žlutou barvou nahoru (pokud ji tedy máte proti bílé). Nyní již jen postupujte přesně podle tabulky. Před každým postupem natočte kostku do správné polohy, tak aby doprovodný obrázek souhlasil s vámi zamýšlenou akcí. Dejte však pozor na to, že poslední vrstva, kterou právě skládáte musíte mít vždy nahoře a hlavně během jednoho postupu nesmíte měnit polohu kostky! Myslím, že už k tomu není nutné nic víc složitě vysvětlovat.

Tabulka postupů:
2.Vrstva  
        1.)  R' D R D P D' P'          2.)  P D' P' D' R' D R


3.Vrstva
      1.a)  Složení kříže  
1.)  Z H L H' L' Z' 2.)  Z L H L' H' Z'
3.)  L R P (H2 R2)3 P' R' L' 4.)  (S H)3 H2 (S' H)3 H

      1.b)  Kříž na místo
 
1.)  R2 H P Z' R2 P' Z H R2 2.)  R2 H' P Z' R2 P' Z H' R2
  3.) H' P2 Z2 D' P2 Z2 L2 P2 Z2 R2 D P2 Z2

      2.a)  Rohy na barvu
 
1.)  R H' L' H R' H' L 2.)  L' H R H' L H R' H'
3.)  L P R' P' L' P R P' 4.)  P R' P' L P R P' L'
5.)  R H2 P' D2 P H2 P' D2 P R2 6.)  L Z' D2 Z H2 Z' D2 Z H2 L'
7.)  Z (H L H' L')3 Z'  

      2.b)  Rohy na místo
 
1.)  Z2 L2 Z R Z' L2 Z R' Z 2.)  Z' R Z' L2 Z R' Z' L2 Z2
3.)  L2 P2 Z2 R2 D L2 P2 Z2 R2 H  

Legenda:      (Pro úplnost si ji ještě jednou zopakujeme)
L - levá vrstva
R - pravá vrstva
P - přední vrstva
Z - zadní vrstva
H - horní vrstva
S - střední vrstva
2 - otočit o 180º
' - otočit opačným směrem
()x - opakuje se x krát

bez exponentu - otáčí se ve
 směru hodinových ručiček
O - kostka se otočí
N - kostka zůstane na původním místě
Z - kostka pouze změní své umístění
+ - kostka se otočí ve směru hod. ručiček
- - kostka se otočí proti směru hod. ručiček
Poznámky:
    Na rohovou kostku se při určování směru
    musíte dívat vždy jakoby zepředu.

    Snad se vám Rubikova kostka podle mého návodu podařila zdárně poskládat aniž by jste skončili na psychiatrii. Kostku jsem naučil skládat již několik lidí (pouze jeden to umí nazpaměť bez postupů na papíře), avšak vždy ústní formou a názorným vysvětlováním. Našlo se však několik jedinců, kteří s tím i přesto měli velké potíže... Je mi zřejmé, že písemná podoba je mnohem složitější na pochopení. Podle statických obrázků si jen těžko představíte, jak se má s kostkou vlastně otáčet. Doufám, že jsem návod napsal aspoň tak srozumitelně, že se najde někdo, kdo se podle něj naučí kostku poskládat. Chce to především trpělivost...

    Ještě vás chci požádat, aby jste mě kontaktovali, v případě, že najdete nějakou chybu, nemám tolik času, abych vše důkladně zkontroloval. Proto budu velice rád, když kontaktujete.


Zpět na hlavní úvodní stránku