Vynálezy 20. stolení
(fejeton)

    20. století je érou převratných objevů, ne všechny však lidstvu prospěly. Bohužel většina z těch prospěšných vynálezů se dá zneužít nebo dokonce byly zneužity.

    Pomineme-li vynálezy, které okamžitě účelně využila armáda, jako štěpení atomu, navigační systémy a další, najdou se jistě vynálezy, které každodenně používáme. Nádherným příkladem toho je počítač a s ním úzce spojená sít sítí, tedy internet. Počítač a internet jsou teprve v plenkách, ale již dnes si bez nich nedokážeme představit život, alespoň někteří. Počítače za nás postupně přebírají veškerou naši práci. Zatímco internet vytváří svět zcela nový. Ještě dnes si mnozí neuvědomují, že internet může poskytnout opravdu vše, co vás může napadnout. To, že je nekonečným zdrojem informací a možností komunikace a všeho dalšího je asi zřejmě, ale koho z vás napadne, že prostřednictvím něj může za sebe nechat modlit počítač nebo nechat svým známým poslat psí výkaly, což Američané považují za podařený žert…

    Zda je počítač tím nejhorším nebo nejlepším vynálezem tohoto století, ukáže asi až čas, ale mnozí na to mají vyhraněný názor již nyní. Každopádně již nyní víme, že při nesprávném použití může být nejen obrovským pojídačem času, ale také naprosto vhodným prostředkem pro masové šíření násilí a dalších nemravností. Především internet umožňuje jednoduše změnit svou identitu a umožňuje nám vydávat se za někoho jiného se všemi možnými následky. Kriminalita se tak neudržitelně rozrůstá do dalšího rozměru…

    Zkuste se však zamyslet čí je to vina? Existují opravdu dobré a špatné vynálezy? To nás dovádí k závěru, že počítač, ani jiné vynálezy nemůžou být v podstatě špatné nebo dobré. Jsou to lidé, kteří svou chamtivostí, závistí, malomyslností dělají z těchto vynálezů špatné věci. Je bláhový ten, kdo si myslí, že nebýt moderní techniky, vědy, byl by svět lepší. Bohužel, svět by byl nejlepší bez údajně "nejvyvinutějších" tvorů na této planetě, bez nás… A záleží jen na nás, zda se sami zahubíme, nebo dokážeme techniku využít ke svému prospěchu.


Poslední aktualizace (upload) této stránky: 1.1.1970 01:00:00; Stáhnutí této stránky: 25.3.2019 23:03:10 Design by ATom