Články - logo 
Mé slohové práce Čtenářský deník Básně
Články, zajímavosti Amerika -Franz Kafka  
Budoucnost Amigy Chrám Matky Boží v Paříži - Victor Hugo Milan Bouška (1)
Internetová revoluce Filosofská historie - Alois Jirásek  
  Občan Brych - Jan Otčenášek Vaše články
Školní slohové práce  Předtucha - Marie Pujmanová KÓMA
Vynálezy 20. stol (fejeton)    
   Literatura  
  Karel čapek  
     

Upozornění:

Na veškerá díla přístupná z této stránky se vztahují autorská práva v tomto znění:

  1. Žádná část jakéhokoliv díla zveřejněného na mých stránkách nesmí být využita za účelem vlastního zisku nebo k jiným nekalým účelům !

  2. Já, jakožto autor, nenesu žádnou odpovědnost, za možné škody, které si způsobíte použitím jakéhokoliv (mého) článku nebo jiného literárního projevu z těchto stránek !

  3. Pokud na těchto stránkách máte nebo chcete mít také své dílo, činíte tak na vlastní nebezpečí a já nenesu žádnou odpovědnost za možné zneužití vašeho článku třetí osobou !

  4. Pokud by někdo našel kličku v předchozích bodech, nechť si ji nechá pro  sebe, protože přečtením předchozích bodů ztrácíte nárok mít jakékoliv výhrady !!!

   Pokud chcete na tyto stránky přispět svými články, obraťte se na .


Poslední aktualizace (upload) této stránky: 1.1.1970 01:00:00; Stáhnutí této stránky: 18.2.2020 13:11:34 Design by ATom