SimleFindExport < soubor nenalezen >

Popis programu:

Jedná se o celkem jednoduchý program (cca 300 řádků), který slouží k exportu označených položek ze SimpleFindu do Clipboardu nebo do souboru. To však není vše, co program dovede. Nejdůležitější je schopnost programu exportovat nejen názvy, ale také velikost, komentář, atributy souboru, číslo verze, typ souboru, atd. Podrobnosti se dočtete v dokumentaci k programu.

Požadavky na provoz programu:

   Zde je odkaz na Aminet , odkud si můžete uvedené soubory stáhnout
DownLoad programu:
SFExport.lha (115 357B) Verze: 2.21 (12.2.2000)